‘OMO’ zajednički obrt za trgovinu i turizam

Pietra Ive 2/a, 52210 Rovinj

  1. Loredana Paliaga i Stefan Paliaga

OIB: 11049645794

PDV ID: HR11049645794

upisan u obrtni registar

matični broj obrta : 91603307

Izdvojeni pogon:

Turistička Agencija ‘ARIES’

turistička agencija posrednik

Trg na Lokvi 1A, 52210 Rovinj

ID KOD: HR-B-18010200292

Voditelj / posrednik : Stefan Paliaga

kontakti voditelja:

mob: +385 (0)98 441048

e-mail: stefan.paliaga@gmail.com

kontakti turističke agencije:

tel: +385(0)52 830249

tel/fax: +385(0)52 811659

mob: +385(0)95 5280615

e-mail: trg.obrt.omo@pu.t-com.hr

radno vrijeme: 9.00 – 17.00
srijeda:  zatvoreno

Nadležno tijelo: Ministarstvo Turizma Republike Hrvatske

Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb

www.mint.hr

pravni@mint.hr

Obavijest o podnošenju pisanih prigovora korisnika usluge

Sukladno odredbi čl.6. st.1., toč.3 zakona o pružanju usluga u turizmu NN br.130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti:

-pisano u poslovnim prostorijama

-na e-mail : trg.obrt.omo@pu.t-com.hr  ili   stefan.paliaga@gmail.com

-poštom poslati na adresu sjedišta obrta : OMO, Pietra Ive 2/a, 52210 Rovinj

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrditi će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Evidencija prigovora čuva se najmanje godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.